Epotec S Clissic
EpotecS Clssic е трикомпонентен само-израмнувачки епоксиден систем за изработка на отпорни на абење, не-магла завршна обработка со механичка и хемиска отпорност која лесно се чисти.

Состав
Компонента А – епоксидна смола формулирана врз основа на бисфенол А / Ф епихлорохидрин, средство за боење.
Компонента Б – зацврстувач; мешавина од поли (оксиалкилен амин), алкилфенол и супституиран пиперазин.
Компонента C – полнење (специјална мешавина од минерални материи)