Бетонски под #2

0
1412

Представува поекономично решение од Системот бр.2 и се препорачува кога има сомнеж во носивоста на основата и при тоа се користи двојна мрежа.

Најчесто се применува при изведба на површини со повеќе различни подни инсталации