САМОНИВЕЛИРАЊЕ НА ЕПОКСИДНИ И ПОЛИУРЕТАНСКИ ПРЕМАЗИ

0
1327
kepta-featured

 

Тие обезбедуваат висока механичка и хемиска отпорност не само поради нивната структура, туку и со дебелината на нивниот слој. Широк спектар на бои, физички и хемиски карактеристики, методи на поставување – типот на тротоарот се определува според специфичните барања и условите под кои се работи. Тие се користат во сите видови индустрии, продавници, магацини, болници, станбени и административни згради.