Бетноски под #3

0
1120

Представува поекономично решение од Системот бр.2 и се препорачува кога има сомнеж во носивоста на основата и при тоа се користи двојна мрежа. Најчесто се применува при изведба на површини со повеќе различни подни инсталации