Дисперзно-армирана бетонска подлога без фуга

0
1162

Дисперзно-армиранаta бетонска подлога без фуга претставува исклучително цврста бетонска подлога со големо количетсво на метални влакна на м3, со контролирана водено-цементна смеса како и вид и количество на додадените материјали.

Бетонската смеса се приготвува по специјален рецепт.

Недостатокот на привидни фуги и големата цврстина осигуруваат долготрајност и мали трошоци за одржување. Полињата се одделуваат со метални дилатациони фуги.

Подлогите без фуга се применуваат во индустриски и трговски објекти како и складови каде што се бара дологотрајност на подлогата и мали трошоци за одржување, а при тоа се со големи оптоварувања.