Кристализација

XXXX развива индустриски квалитетни адитиви за водонепропустливост,
суспензии за површински наноси и производи за поправка, кои се дизајнирани
да ги задржат бетонските конструкции водонепропусни, дури и во екстремни услови
каде што другите производи неизбежно ќе пропаднат. Поради тоа, XXX разви
репутација за нудење на сигурен водонепропустливи решенија за некои од
најпредизвикувачките апликации (морски работи, слепи и хидроизолации од
подрачје, директен контакт со загадувачи итн.)